AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!onsdag 10. mai 2017

Invitasjon til det 18. FREMO-treff i Arendal, 19-22 April 2018, en OPPDATERING

Alle bilder: Styrkar Braathen

Oppdatert 11.01.18!


For 18. gang har vi i Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK)
gleden av å innby til FREMO-treff her i Arendal.
Denne gang i samarbeid med Kristiansand MJK
Stedet er igjen Nedeneshallen hvor vi har vært de 2 siste år.
Her har vi en idrettshall på rundt 1200 m2 til rådighet,
samt tilhørende kjøkken og kafe.
Bildet over viser anlegget i for treffet i 2017.

Tema og epoke
Treffet vil være i epoke III, årene 1960 til 1970 og ønsker

at rullende materiell som brukes fortrinnsvis skal reflektere
denne tidsperioden.
Tema for anlegget denne gang blir et «Fiktivt anlegg et sted i Norge»
Vi håper på at venner fra nabolandene også kommer.
Vi ser gjerne noen nye moduler som kan skape nye utfordringer
på anlegget men dette må være streknings moduler.
Sist treff avslørte stort behov for strekninger, rette og svinger.


Tidsramme for treffet
Treffet starter med opprigging av anlegget Torsdag formiddag.
Vi er i hallen fra kl. 08.00
Vi håper at alle som skal delta med moduler har mulighet
til å komme så tidlig som mulig, slik at vi kan ha anlegget
kjøreklart i løpet av kvelden.
Fredag morgen starter vi klokken 08.30 med informasjon

om anlegg og spillet.
Første kjøresesjon starter etter dette og så får vi se hvor
mange” modelldager” vi klarer å gjennomføre
fram til søndag klokken 14:00.
Lørdag og Søndag starter vi kl. 08.30
Påmelding
Påmelding gjøres igjennom «fremotreff (at) amjk.no»
Påmeldings frist er satt til 05.02.18 for personer og moduler.

Basert på siste års erfaring vedr. deltagere så er vi kommet
fram til at vi må begrense antallet til 60 personer.

Når det gjelder moduler så har vi de stasjonene
som vi skal ha for dette treffet så vi trenger sårt til
steknings moduler, svinger og rette.

Derfor vil vi prioritere deltagere utfra følgende kriterier:
Pri. 1. Fremo medlemmer med streknings moduler.
Pri. 2. Fremo medlemmer uten strekningsmoduler
Pri. 3. Andre.

Husk å oppgi dittFremo medlems nr. ved påmelding

Alle deltagere skal stille med minimum 5 godsvogner med vognkort.

Dersom du ønsker å lære om Fremo og ønsker å delta for
første gang, ta kontakt med oss via mail så ordner vi det
Moduler og materiell
Ved påmelding av nye moduler må en målskisse vedlegges.
Denne må være i .dwg format, AutoCad 2007 versjon eller tidligere.
Moduler som har vært brukt i Arendal ved tidligere anledninger
er sannsynligvis allerede registrert.
For moduler med sidespor må vi ha en kort beskrivelse av
sporenes funksjon slik at det er mulig å planlegge godstrafikken på anlegget.
Det forventes at modulene fremstår med et minimum av
ferdig landskap, dvs. gress, ballast, fjell osv.
Materiell som skal brukes må ha bøylekobbel, type Fleischmann eller OBK.
Det er viktig at koplingene er sjekket før treffet,
slik at vi kan unngå driftsproblemer.
Faste vognstammer kan ha andre typer kobbel internt,
men må ha bøylekobbel på begge endene.
Alt rullende materiell skal i utgangspunktet være utstyrt med hjul med
«Back to Back» mål på 14,5 mm, fortrinnsvis RP25 hjul.
Vedr. lok vil vi komme tilbake til dette når ruteplanleggingen er ferdig.
De lok som skal delta må ha DCC-kompatibel dekoder.
Lok skal fortrinnsvis være forberedt med adresse i henhold til
nummerserier fastlagt av FREMO-Norge.
Kontakt din lokale «loknummerforvalter»  for tildeling av adresse.
Ta også med tilhørende FRED.
Lok’ene skal også ha Fleischmann eller OBK koblinger
og hjul med min. 14,5 mm «back to back» mål.
Dette skal være sjekket både på vogner og lok før man kommer på treff.
 
Mat, treffavgift og overnatting.
Som vanlig vil vi sørge for lunsj, tørrmat og drikke under treffet.
For å dekke utgifter vil vi kreve inn et beløp fra hver av treffdeltakerne,
-          Tørrmat for hele treffet Kr. 250,- pr. person
-          Lapskaus på Fredag Kr. 70,- pr. person
-          Pizza m/drikke på Lørdag 120,- pr. person
 
Treffavgift for norske deltagere er Kr. 200,- for FREMO medlemmer
og kr. 400,- for ikke medlemmer.
For utenlandske deltagere er det ingen avgift.
 
Beløpet betales når bekreftet påmelding foreligger.
Vi vil da opplyse kontonr. som dette skal betales inn på.
Husk da å merke innbetalingen tydelig med navn, 
Fremo medl. nr. og hvilke måltider som ønskes.
 
Det er mulig å overnatte i garderobene i Nedeneshallen.
Gi beskjed ved påmeldingen om du trenger overnatting. 
 
Ellers vil vi anbefale:
 
Strand Hotell Fevik
I sjøkanten på Fevik.
Tlf: +47 37 25 00 00
Mail: booking (at) strandhotelfevik.no
 
Her har vi fått til en gunstig prisavtale så husk å referere til
«Fremotreff i Nedenes hallen» ved bestilling
 
Hotellet ligger I grei avstand fra Nedeneshallen og buss er lett tilgjengelig.
 
Vi håper at du har mulighet til å ta turen til Arendal denne helga i mars.
Vi satser på at vi nok en gang kan ha en trivelig helg med mye
moro rundt modelljernbane, og gleder oss til å se deg her i Arendal!
 
 
For øvrig er dette treffet lagt inn og søkt om i FREMO kalenderen på
FREMO sin internasjonale hjemmeside.
Nærmere opplysninger og mere informasjon vil etter hvert komme
både på FREMO siden og her på vår hjemmeside.

Bjørgen stasjon, bygget av Styrkar Braathen
BM 88 på Eiker stasjon på vei til "Sørlandet"


Isaker stasjon på sidebane "Skaarerbanen"
  

Ingen kommentarer: