AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!tirsdag 4. oktober 2016


 
Invitasjon til det 17. FREMO-treff i Arendal, 30 Mars til 2 April - 2017

 

For syttende gang har vi i Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK) gleden av å innby
til FREMO-treff her i Arendal.
Stedet er igjen Nedeneshallen hvor vi var i 2016.
Her har vi en sal på rundt 1200 m2 til rådighet, samt tilhørende kjøkken og kafe.

Tema og epoke
Treffet vil være i epoke III, årene 1960 til 1970 og ønsker at rullende materiell som brukes fortrinnsvis skal reflektere denne tidsperioden.

Tema for anlegget blir som vanlig, Sørlandsbanen, med flere sidebaner.
Nelaug vil koble Arendals linjen til hovedbanen.
Linjer til Sverge/Danmark og Tyskland via "Oslo" dersom nok moduler.

Vi ser gjerne noen nye moduler som kan skape nye utfordringer på anlegget.

Tidsramme for treffet
Treffet starter med opprigging av anlegget Torsdag formiddag. Vi håper at alle som skal delta med moduler har mulighet til å komme så tidlig som mulig, slik at vi kan ha anlegget kjøreklart i løpet av kvelden.
Fredag morgen starter vi klokken 09:00 med første kjøresesjon, og så får vi se hvor mange ”modelldager” vi klarer å gjennomføre fram til søndag klokken 14:00.

Påmelding
Påmelding skjer på email: «fremotreff (a) amjk.no»
Dersom verbal kontakt ønskes så send en mail med tlf. nr og vi ringer.

Fristen for påmelding av moduler og rullende materiell er satt til 4. januar 2017,
mens påmelding for deltakere uten moduler og materiell må skje
innen 27. februar 2017

Nybegynnere, som tidligere ikke har vært på treff er hjertelig velkommen og
må gjerne kontakte oss for mere informasjon om hvordan best bli med.
Alle nybegynnere vil få en felles innføring av erfaren veileder.
Det forventes ikke at nybegynnere har med moduler eller materiell.

Moduler og materiell
Ved påmelding av nye moduler må en målskisse vedlegges. Moduler som har vært brukt i Arendal ved tidligere anledninger er sannsynligvis allerede registrert. For moduler med sidespor, stasjoner osv. må vi ha en kort beskrivelse av sporenes funksjon slik at det er mulig å planlegge godstrafikken på anlegget. Det forventes at modulene fremstår med et minimum av ferdig landskap, dvs. gress, ballast, fjell osv.
Informasjon om påmeldte moduler sendes «fremotreff (a) amjk.no»

Materiell som skal brukes må ha bøylekobbel, type Fleischmann eller OBK. Det er viktig at koplingene er sjekket før treffet, slik at vi kan unngå driftsproblemer. Faste vognstammer kan ha andre typer kobbel internt, men må ha bøylekobbel på begge endene.

Alt rullende materiell skal i utgangspunktet være utstyrt med hjul tilsvarende RP25.

Alle lok må ha DCC-kompatibel dekoder. Lok skal fortrinnsvis være forberedt med adresse i henhold til nummerserier fastlagt av FREMO-Norge. Kontakt din lokale «loknummerforvalter»  for tildeling av adresse. Ta også med tilhørende FRED.

Mat, treffavgift og overnatting.
Som vanlig vil vi sørge for tørrmat og drikke under treffet. For å dekke utgifter vil vi kreve inn et beløp fra hver av treffdeltakerne,
-          Tørrmat for hele treffet Kr. 250,- pr. person
-          Lapskaus på Fredag Kr. 70,- pr. person
-          Pizza m/drikke på Lørdag 120,- pr. person

Treffavgift for norske deltagere er Kr. 200,- for FREMO medlemmer og kr. 400,- for ikke medlemmer.
For utenlandske deltagere er det ingen avgift.

Beløpet betales på forhånd til konto: 0530 17 81921.
Husk å merke innbetalingen tydelig med navn og hvilke måltider som ønskes.

Det er mulig å overnatte i garderobene i Nedeneshallen. Gi beskjed ved påmeldingen om
du trenger overnatting.  

Ellers kan vi anbefale:
Arendal Maritime Hotell
Downtown Arendal
http://www.arendalmaritime.no

eller

Strand Hotell Fevik
I sjøkanten på Fevik.
http://strandhotelfevik.no
 
Begge hoteller ligger I grei avstand fra Nedeneshallen og buss er lett tilgjengelig.

Vi håper at du har mulighet til å ta turen til Arendal denne helga i mars. Vi satser på at vi nok en gang kan ha en trivelig helg med mye moro rundt modelljernbane, og gleder oss til å se deg her i Arendal!

Ingen kommentarer: