AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!



torsdag 3. juli 2008

Sagemøte

Halvor og undertegnede benyttet det flotte været i dag til å få saget til materialer til 4 nye smalsporsmoduler vi skal bygge nå utover høsten. Modulene er tiltenkt til vårt prosjekt med å skape Fyresdalsbanen - en bane som i virkeligheten ikke kom lenger enn planleggingsstadiet, men som ville ha gått ut fra Arendal-Treungenbanen. Mer om denne banen kommer nok etterhvert.
Avansert planlegging av strekningsmoduler.

Halvor holder på å lage Sundet stasjon, som i virkeligheten ville ha ligget i nærheten av Haugsjåsund. Her er det, som vi ser på bildet, en ypperlig plass fra naturens side til å tippe tømmer som kommer fra Kilegrend (banens endepunkt) ned i elva for videre fløting ned mot Arendal og Rykene.

I og med at Fyresdalsbanen er en privatbane, står vi ganske fritt når det gjelder rullende materiell, men bestreber oss på å holde en litt streng linje på at det skal være sannsynlig at materiellet kunne ha vært i bruk i Norge. Her er FB's første og eneste motorvogn som for tiden er under bygging hos Sannæs motorvognmakeri. Utgangspunktet er et byggesett fra Weinert.