AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!tirsdag 4. juli 2023


Vi tar steget!

I forrige innlegg ble tanker om et nytt fastanlegg i klubben skissert. Nå tar vi steget!
Halvors skisse har fått mange versjoner, men hovedideen ligger fast så formen og størrelsen blir som skissert. Noen justeringer underveis må påregnes. 
I starten av mai var vi godt i gang med rivning av eksisterende anleggsdeler. Listverk og kryssfinerplater ble kjøpt inn. 
Vi fant fort ut at det var omtrent umulig å gjenbruke de gamle sporene. Men vi klarte å redde de fleste sporvekslerene. Vi hadde kun noen få Tortoiser i bruk. Disse ble også tatt godt vare på.  
Selv om vi ikke har vanlige klubbkvelder i perioden fra slutten av juni til midten av august, så betyr ikke det at det er stillstand i tilrigging av nytt anlegg. Så når lengselen etter fornuftig MJ-arbeid melder seg, så stiller fort noen ivrige medlemmer til dugnad 😀

Nedenfor finner dere noen bilder fra prosessen i perioden mai til ut juni måned.
Oppdatering kommer når vi er kommet noe lenger i arbeidet 😀
Vi ønsker alle en god MJ-sommer 🌞

Foto om ikke annet er nevnt: Øistein EriksenRivingen er startet.

Rivingen er startet, del 2.


Som vanlig: 1 jobber, 4 bidrar med råd.

Detaljstudie på nennsom fjerning av veksel.

Kontrollanter på plass.9 mai, første skrue settes av Ole.
Foto: Halvor Sannæs


Nøyaktighet kreves 😀

"L-list" tilpasses.

Viktig å få vegglisten i vater i riktig høyde.
       

Det holdes og siktes.

God fremgang noteres.

Tverrlekter tilpasses.

Viktig med god kontroll på høyder.

Tom ivrig i gang med rensing av veksler...

.. sammen med Arnulf. God stemning!

Styrkar i full gang med tilpassing av
skinneunderlag.

Det brukes 5 mm. lyddempende matter fra IKEA.
De heter "NIVÅ"

Stadig noe som må flyttes på.

Espen og Nils-Arild i dyp konsentrasjon.

Nivå to er påbegynt, sees til høyre i bildet.mandag 10. april 2023

AMJK – NOEN TANKER ETTER TREFFET.


        Oppsetting er snart unnagjort. Foto: Øistein Eriksen

Vi er kommet til april måned, og det er en måned siden vi dro i gang Arendals-treffet nr. 20. Som kjent gjør ikke et slikt treff seg selv. Det er mye forarbeid og planlegging. I årets treff dominerte nok moduler merket AMJK eller A-XXXX, som er private moduler med «hjemmehavn» i AMJK. Med smått og stort så hadde vi aktivt 78 moduler av totalt 180, og da er stasjonene regnet som en modul. Vi hadde totalt 17 stasjoner/holdeplasser fra AMJK i bruk. Så totalt var vel vår andel omtrent halvparten eller mer, av det samlede antallet moduler på treffet.

                             Fra innerst i kroken med god oversikt over et midlertidig kaos.                                                       Foto: Halvor Sannæs

Det er også mye rydding etterpå. Ikke bare på siste treffdag, men også med å få fikset og plassert modulene tilbake i vårt klubblokale. Til nå har «lagerdelen» av klubblokalet vært det dominerende. Det har medført at vi har hatt mindre mulighet for et kjørbart anlegg i lokalet. Vi må også være ærlige å si at organisering av et treff sliter en god del på klubbmiljøet.

Så, etter treffet «stakk vi fingeren i jorden» og foretok en aldri så liten analyse. Vi spurte oss selv om hva vi ønsket videre. Ingen tvil, AMJK er sterkt knyttet til FREMO-miljøet, og vi har til dels ekstremt med moduler. FREMO vil fremdeles være en sterk drivkraft i klubben, særlig med tanke på å være sosial med andre FREMOister. Men, vi ønsker også et sterkere miljø i klubben, ikke minst for å kunne rekruttere flere her lokalt til vår kjære hobby. Vi har derfor besluttet å pensjonere en eksisterende fast anleggsdel som har vært i bruk siden 2009, til fordel for noe nytt, større og mer kjørbart. Ingenting er foreløpig helt avgjort, og vi vil bruke noe tid fremover på å komme frem til gode løsninger. Nedenstående skisse laget av Halvor er kun en ide-skisse for å kunne vise en mulig arealdisponering. 

        Ideskisse: Halvor Sannæs


Vår største utfordring til enhver tid, er passende lokaler. Dagens lokale er ikke optimalt så lenge det både skal være klubblokale og lager. Et større lokale hadde vært ønskelig, men det blir fort for kostbart. En tilfeldig samtale med huseier brakte en mulig løsning på banen. Et mindre naborom på samme etasjeplan viste seg nå å være ledig. Rommet er i underkant av 7,5 kvm. Ikke stort, men stort nok til å huse en god del av modulene. Vi kan her plassere de moduler/stasjoner, som kun vil bli brukt på treff. Dette gjør at vi kan se frem mot et klubblokale med en god mulighet for et bra og kjørbart anlegg. Et klubblokale som vil kunne bli trivelig for alle og som også vil kunne huse et lite område for jobbing på materiell og moduler, uten alltid å måtte okkupere kaffe-bordet.

Vi kommer tilbake med oppdatering når vi har fått planlagt noe mer.

Hilsen gjengen i AMJK.


tirsdag 21. mars 2023

 Arendalstreffet 2023 

En takk til deltakerne.

Da er treffet for lengst historie og vi sitter igjen med gode minner fra et treff vi sjøl synes ble ganske vellykket. En kjempestor takk sendes til alle deltakere som hadde tatt veien. Det er jo dere deltakere som gjør treffet og som gjør at vi nedlegger nødvendig innsats for å få dette til. I år var det veldig hyggelig å ha med flotte Vamdrup, Hirtshavn og fergetrafikken fra Nyby Havn😀 Stor takk til våre danske venner!

Som kjent er perioden som søkes gjenskapt noen døgn på 60-tallet. Denne perioden kjennetegnes ikke ved mye nymoderne teleteknikk. Så spredning av nye og gamle nyheter skjer ved "munn til munn" metoden. Spekulasjoner, intriger, sjalusidrama, langfingerhet og annet snusk og tusk, er yndet stoff for bladsmørere med lange ører og god fantasi. Vårt lille samfunn under denne helg, ble heller ikke noe unntak for dette. De alltid tilstedeværende dyneløftere og utbroderende bladsmørere, fant meget å meske seg med. Dette ble raskt omsatt til hyppige eksemplarer av "TRANGVIKSPOSTEN". En av de bedre historiene var historien om den stakkars Nordmann som druknet i et av bryggeriet Tuborgs store kar. Historien sier at han rakk å være oppe og tisse hele tre ganger før han ble funnet.😁 Takk til de eminente utgivere av dette smilehullet i treffhverdagen. 

Vår eminente husfotograf Styrkar Braathen, har fanget øyeblikk fra tidlig torsdag morgen til søndag ettermiddag. Vi håper at bildekavalkaden gir gode gjensyn med dagene på treffet. Jeg synes de fint formidler gleden ved aktivitetene og kjernen i FREMO-tanken. Nyt opplevelsen!😀


Alle foto:  ©Styrkar Braathen.

Vi startet med en tom hall

Plan over anlegget er gjort klar.

Klokken er blitt 0743, og ting begynner å skje.

Grunn til å klø seg i hodet.

Klokken 0936 og mer på gang.

Samme tid fra motsatt kant.
Det danske hjørnet begynner å fylles.


Et blikk ned i sekreteriatet.

Herr "FREDi" har tatt plass på tribunen.

Klokken 1358 og anlegget begynner å ta form.


Klokken 1751 og Danmark er langt kommen.


Klokken 1753 og oppsettet kommer seg
også sett fra denne kanten.

Klokken 1757 og fergen er på plass.


Ny dag, kl. 1140, og trafikkspillet er i gang. 

Kl. 1332, lunsj er unnagjort.Manøvreringspanel må til.

Passasjerene koser seg på dekk.

Edvard slapper av.
Lite travelt på Bjørgen St.


Lørdag 18, kl 1111, og Nils-Arild har
avgang med sin TEE.

TXP Tore har orden i sakene.

Martin og Svein dypt konsentrert på Treungen.

Svein og Petter sjekker vogner
 før avgang Treungen.


Knut og Johannes (til høyre)
 studerer et militært togoppsett.


Dypt konsentrert om oppsett av togstammer.

Roar (til v) og Ole i konsentrasjon på Arendal St.Endestasjonen Trangvik er i gode hender.


Bjarke og Steinar i samtale på Paalsrud St.

Roar og Ragnar ved Bronebakken.

Bodvar på Varhaug.

Fergen har lagt til.


Ilandkjøring er startet.

Full konsentrasjon ved Skuggevik.

Våje sag.


Treungen

BM69 på vei østover fra Selåsvatn ST.

Detalj fra Hirtshavn.

John fremfører dansk persontog
 i retning Hirtshavn.

Allan konsentrert med oppsett/oppdeling,
av togstamme.

Togmagasinet på Nyby.

Arendal Havn. 

BM66 klar til avgang.

TXP Tore i arbeid.

Arve - Skogens Konge, studerer detaljer.


Langt passasjertog.

Mr. Nelaug (Knut) har stålkontroll på stasjonen.BM66 ved et idyllisk parti langs linjen.

Pål vokter innkjør på Paalsrud St.

Ferdig for dagen?

Knut og Svein på Rise St.