AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!tirsdag 4. juli 2023


Vi tar steget!

I forrige innlegg ble tanker om et nytt fastanlegg i klubben skissert. Nå tar vi steget!
Halvors skisse har fått mange versjoner, men hovedideen ligger fast så formen og størrelsen blir som skissert. Noen justeringer underveis må påregnes. 
I starten av mai var vi godt i gang med rivning av eksisterende anleggsdeler. Listverk og kryssfinerplater ble kjøpt inn. 
Vi fant fort ut at det var omtrent umulig å gjenbruke de gamle sporene. Men vi klarte å redde de fleste sporvekslerene. Vi hadde kun noen få Tortoiser i bruk. Disse ble også tatt godt vare på.  
Selv om vi ikke har vanlige klubbkvelder i perioden fra slutten av juni til midten av august, så betyr ikke det at det er stillstand i tilrigging av nytt anlegg. Så når lengselen etter fornuftig MJ-arbeid melder seg, så stiller fort noen ivrige medlemmer til dugnad 😀

Nedenfor finner dere noen bilder fra prosessen i perioden mai til ut juni måned.
Oppdatering kommer når vi er kommet noe lenger i arbeidet 😀
Vi ønsker alle en god MJ-sommer 🌞

Foto om ikke annet er nevnt: Øistein EriksenRivingen er startet.

Rivingen er startet, del 2.


Som vanlig: 1 jobber, 4 bidrar med råd.

Detaljstudie på nennsom fjerning av veksel.

Kontrollanter på plass.9 mai, første skrue settes av Ole.
Foto: Halvor Sannæs


Nøyaktighet kreves 😀

"L-list" tilpasses.

Viktig å få vegglisten i vater i riktig høyde.
       

Det holdes og siktes.

God fremgang noteres.

Tverrlekter tilpasses.

Viktig med god kontroll på høyder.

Tom ivrig i gang med rensing av veksler...

.. sammen med Arnulf. God stemning!

Styrkar i full gang med tilpassing av
skinneunderlag.

Det brukes 5 mm. lyddempende matter fra IKEA.
De heter "NIVÅ"

Stadig noe som må flyttes på.

Espen og Nils-Arild i dyp konsentrasjon.

Nivå to er påbegynt, sees til høyre i bildet.Ingen kommentarer: