AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!tirsdag 1. januar 2008

Månedens bilde - Januar 2008

Det er tidlig på 60-tallet, og det er hektisk aktivitet på Grimstadbanen. Lokale skipsredere og investorer har spyttet i store summer for å få jernbanetilknytning til flere større og mindre bedrifter langs hele linjen. Her er banemannskapene igang med å ferdigstille sporene på den store skiftetomta på Rykene industriområde.