AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!fredag 15. mars 2024

 

STEINAR JEPPESTØL

19.03.45 – 10.03.24


Arendal Modelljernbaneklubb har mistet et av sine tidligste og mest aktive medlemmer da Steinar Jeppestøl gikk bort søndag 10. mars 2024. Han hadde vært syk en tid, og kreften viste seg å være vanskelig å hanskes med. Flere av oss i klubben hadde telefonisk kontakt med Steinar fram til få dager før han døde, og selv om vi skjønte at han var dårlig så var det et sjokk for alle da dødsbudskapet kom.

Steinar var med på å starte AMJK i 1991, og var en pådriver for bygging av anlegg og modeller gjennom alle år. Han var et spesielt god modellbygger, og hadde et godt øye for landskap og farger.

Steinars far jobbet på jernbanen, og Steinar vokste opp på Nelaug og Neslandsvatn stasjoner. Dette var med på å prege hans vide interesse for jernbane, både i stor og liten skala. Han hadde en dyp kjennskap til teknikken, og tok utdannelse som maskiningeniør. Dette ga ham en bakgrunn og evner som ble benyttet til planlegging og bygging av eget anlegg, og ikke minst en lang rekke modeller av lokomotiver og vogner gjennom årene. Hans tekniske tegninger ble brukt som underlag for byggesett og planer som mange i MJ-miljøet har hatt stor glede av. Ikke minst har hans sporplaner for stasjonene på Arendal-Treungenbanen i boken «Togbytte på Nelaug» vært viktige for byggingen av modellene av stasjoner på denne banen som vi i AMJK har laget gjennom årene.

Steinar var aktiv i AMJK med bygging av modeller og anlegg, og mange av oss har hatt stor glede av Steinars dype kunnskap om virkelig jernbane og hvordan dette kunne gjenskapes i detaljerte modeller. Han var raus til å dele både kunnskap og fysiske modeller med oss andre, og det er ikke få «messingplater med hull i» han har delt med oss andre som hadde lyst til å forsøke oss på messing-loddingens kunst.

Allerede ved starten av AMJK i 1991 foreslo Steinar å se nærmere på modulbygging etter FREMO (Freundeskreis Europäischer Modellbahner) sine standarder. Andre løsninger ble valgt den gang, men 7-8 år senere ble dette en realitet, og AMJK-medlemmer begynte å bygge moduler og drive trafikk etter FREMO’s prinsipper. Steinar var aktivt med i dette arbeidet, og deltok på mange FREMO-treff i inn og utland.

Steinar hadde sterke meninger om hvordan en modelljernbane skulle drives, og gjennomførte dette til fulle på sitt strålende hjemmeanlegg «Sjuskogbanen». Han var også en viktig samtalepartner når vi planla FREMO-treff i Arendal, med sterke meninger om materiell som skulle brukes og togenes gang. Det var aldri tvil om hva Steinar mente om de forslag som kom på bordet, men han var uansett alltid lojal mot de avgjørelser som ble tatt.

Steinar hadde et herlig og lunt humør, og han varbehagelig å være sammen med. Selv når ting ikke helt gikk hans vei, som for eksempel da en egenbygget lokstall ble knust i hjørnet av en sofa, så evnet han å se det positive og være løsningsorientert på en god måte.

Steinar er et medlem av AMJK som vi vil savne, og vi lyser fred over Steinar Jeppestøls minne.

-H.S-