AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!onsdag 8. desember 2010

Fremo-visning på Arendal bibliotek

Lørdag 23.november stilte AMJK ut et lite modulanlegg i Arendal bibliotek i anledning et arrangement kalt "litterært julebord". Vi var med på dette arrangementet også i fjor, så det er vel like før dette kan kalles en juletradisjon. Biblioteket og anlegget vårt var godt besøkt og vi fikk kjørt masse tog!

Anlegget bestod av Froland, Grimstad og Vallekilen stasjoner og vi kjørte 3-4 togstammer frem og tilbake på anlegget med litt skifting i begge ender og underveis på Vallekilen.

Bm87.71 på Froland stasjon venter på å få klarsignal for å legge i vei mot Vallekilen.

Grimstad stasjon med mange interesserte tilskuere. Anlegget ble bygget i en U-form hvor publikum stod på utsiden og vi på innsiden. AMJK'erne på dette bildet er fra venstre til høyre; Tore Hjellset, Hans Hendriksen, Jan Petter Kamnes og Kenneth Sørensen.

Jan Petter og Tore ved Froland stasjon. Det var mange publikumere som var fascinert over at vi gjenskaper faktiske steder i lokalmiljøet vårt.

Frode Wahl har nettopp ankommet med en Di3 i Grimstad og er i ferd med å kjøre rundt.

Luftfoto av Tore og Grimstad.

tirsdag 7. desember 2010

Månedens bilde - Desember 2010

En liten jente spiser is på trappa til en typisk landhandel slik de så ut før i tiden. Modellen er bygget av Halvor Sannæs.