AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!onsdag 8. desember 2010

Fremo-visning på Arendal bibliotek

Lørdag 23.november stilte AMJK ut et lite modulanlegg i Arendal bibliotek i anledning et arrangement kalt "litterært julebord". Vi var med på dette arrangementet også i fjor, så det er vel like før dette kan kalles en juletradisjon. Biblioteket og anlegget vårt var godt besøkt og vi fikk kjørt masse tog!

Anlegget bestod av Froland, Grimstad og Vallekilen stasjoner og vi kjørte 3-4 togstammer frem og tilbake på anlegget med litt skifting i begge ender og underveis på Vallekilen.

Bm87.71 på Froland stasjon venter på å få klarsignal for å legge i vei mot Vallekilen.

Grimstad stasjon med mange interesserte tilskuere. Anlegget ble bygget i en U-form hvor publikum stod på utsiden og vi på innsiden. AMJK'erne på dette bildet er fra venstre til høyre; Tore Hjellset, Hans Hendriksen, Jan Petter Kamnes og Kenneth Sørensen.

Jan Petter og Tore ved Froland stasjon. Det var mange publikumere som var fascinert over at vi gjenskaper faktiske steder i lokalmiljøet vårt.

Frode Wahl har nettopp ankommet med en Di3 i Grimstad og er i ferd med å kjøre rundt.

Luftfoto av Tore og Grimstad.

tirsdag 7. desember 2010

Månedens bilde - Desember 2010

En liten jente spiser is på trappa til en typisk landhandel slik de så ut før i tiden. Modellen er bygget av Halvor Sannæs.

mandag 4. oktober 2010

Jernbaner til Hansholm

Hansholm er en liten by på sørøst-kysten av Norge. Den ligger, som navnet indikerer, på en øy adskilt fra fastlandet av et smalt sund som heter Vignolbukta. På denne øya, og i umiddelbar nærhet, har det gjennom tiden vokst opp et svært livskraftig samfunn med betydelig industri og annen virksomhet. Skipsverft, mekanisk industri, møbelfabrikk, sagbruk og cementvarefabrikk er noen av bedriftene, og en større havn som også betjener ”landet innenfor”.

Bm87.71 på vei med passasjerer fra Hansholm til Høl.
På 1920-tallet innså bedriftseierne på Hansholm at de trengte en jernbanetilknytning. NSB hadde en linje som passerte det lille stedet Høl innenfor Hansholm, men var i utgangspunktet lite villig til å forlenge banen ut til Hansholm. De lokale bedriftseierne gikk derfor sammen om å bygge Hansholm IndustriBaner (HIB) fra Høl via Kroken, Myra, over Vignolbukta til Verven og Hansholm Havn. Grunnet virksomheten i og ved Vignolbukta ble broa over denne utført some en vippebro, noe som etterhvert skapte en del hodebry for driften. Materiell til banen var i hovedsak begrenset til et par mindre lok og noen vogner for vedlikehold og drift. Gods til og fra bedriftene ble normalt fraktet på NSB-vogner eller vogner fra utenlandske jernbaneselskap.

Oversikt over HIBs jernbanenett. Hansholm med tilhørende havn til venstre, Vignolbukta med sine to bruer i midten og Myra og Kroken til høyre.
HIB blomstret utover 1920-årene, og NSB innså snart at her hadde de gått glipp an noe. NSB bestemte seg derfor for å bygge en egen linje til Hansholm by slik at de i alle fall kunne opprette persontrafikk til den voksende byen. Men siden HIB hadde bygget sin linje først og fremst for å betjene bedriftene så valgte NSB å delvis legge sin linje i en egen øvre trase med en fagverksbro over Vignolbukta og en mer direkte tilknytning til Hansholm by. HIB’s linje ble brukt fra Høl til Myra, og det ble også laget en tilknytning fra Hansholm by til Hansholm Havn.

Vignolbukta med gamlelinja over den gamle vippebroa i forkant og den nye linja med fagverksbro i bakgrunnen.

Idag betjener HIB godstrafikken i området, mens NSB har persontrafikken. Begge selskapene bruker hele linjenettet, men NSB kjører normalt på den øvre linja, og HIB på den nedre.
Når vi idag ser på bildene av Hansholm by og området rundt gir det et noe uferdig inntrykk, men det er først og fremst på grunn av de stadige endringer og tilpasninger som de aktive bedriftene i Hansholm gjør for å være konkurransedyktige i dagens marked. Jernbanen som knytter Hansholm til omverdenen er fortsatt en viktig del av dette, og må tilpasse seg nye tider.

Skifting på Myra.
Ugresset vokser vilt i enden av sporet til betongstøperiet.
Steinar Jeppestøl er lokfører for godstoget på nylinja fra Hansholm.

tirsdag 28. september 2010

Månedens bilde - September 2010

BM87.71 på vei opp til Sjuskogen med dagens første persontog.

onsdag 18. august 2010

Månedens bilde juli/august 2010

Et lite bilde av Halvors store prosjekt som er byggingen av Arendal stasjon. Her er et bilde fra Barbudalen. Foreløpig er stasjonen 9 meter lang!

fredag 18. juni 2010

Månedens bilde - Juni 2010

Konduktørvogna til Steinar har nå fått et strøk med lakk. Ytterligere detaljering som dekaler, vinduer og smussing gjenstår.

tirsdag 18. mai 2010

Månedens bilde - Mai 2010

Steinar holder på med en konduktørvogn, F type 7. Her er modellen sandblåst og er nå klar for lakkering. Det ville ikke forundre meg om denne kommer som byggesett fra Steinar&Steinar.

torsdag 13. mai 2010

Tur langs Treungenbanen

Søndag 2.mai var det et nydelig vær, og 5 av AMJKs medlemmer benyttet sjansen til å ta en tur opp langs gamle Treungenbanen for å ta litt bilder og sanke inn litt sand til diverse modellprosjekter.

Link til bilder (åpnes i eget vindu)

onsdag 14. april 2010

Månedens bilde - april 2010


 GFB nr.2 skifter på Grimstad stasjon.

søndag 21. mars 2010

Fremotreff - Arendal 2010

Arendalstreffet har etterhvert blitt en tradisjon, og det var i år 10.gang vi i AMJK arrangerte Fremotreff for trafikkspillinteresserte MJ'ere. I år var vi ca. 40 deltakere som hygget oss og kjørte tog hele helgen. Anlegget bestod av en hovedlinje mellom to oppstillingsstasjoner og tre forskjellige sidebaner. Hovedlinja bestod av stasjonene, Skuggevik, Skillerud, Tremetsrud, Nelaug, Vallekilen, Paalsrud og Centralstasjonen. Ut fra Nelaug gikk en sidelinje bestående av : Bøylestad, Rise, Froland og Solåsen. Ut i fra Rise gikk det en ny sidebane til Grimstad via, Gaukaas. Gaukaas var i sin tur utgangspunktet for den smalsporede privatbanen Fyresdalsbanen som gikk opp til Sundet stasjon.

Oppstillingsstasjonen "Centralstasjonen" representerer en større endestasjon på hovedlinja.

Christer som Txp på Rise mens Roar og Jan Petter diskuterer skiftebevegelser i bakgrunnen. Svein Sando (Txp Gaukaas) følger med.

 Stillverksoperatøren på Nelaug i et sjeldent rolig øyeblikk. Nelaug var til tide svært travel.

På Gaukaas stasjon er det stort sett alltid rolig.

Gaukaas fra en annen vinkel med FBs første og eneste motorvogn.

Litt av den smalsporede linja mellom Gaukaas og Sundet.


Grimstad var endestasjon på den ene sidelinja og ble operert av en privatbane kalt GFB (Grimstad Frolandsbanen). GFB har bakgrunn i det virkeligheten, da det var et privat selskap med dette navn som anla banen til Grimstad i 1907. GFB har tydeligvis overlevd inn på 60-tallet.

GFB hadde 3 egne lokomotiver i drift på treffet. Her er skiftemaskinen på Grimstad GFB nr.7. Maskinen ble også brukt i kipptogene mellom Grimstad og Gaukaas/Våje Sag.

Froland stasjon hadde sin debut på dette treffet.

Txp Rise i munter passiar med en eller på Gaukaas.

 Litt av linja mellom Rise og Froland.

mandag 15. mars 2010

Månedens bilde - mars 2010Oversiktsbilde over stasjonsområdet på Grimstad stasjon. GFBs egen skiftetraktor nr.7 er midt i bildet.  Modell og foto: Tore Hjellset

søndag 7. februar 2010

Månedens bilde - februar 2010


Styrkar holder fremdeles på i 600mm smalspor, i Spor1. I denne skalaen er det mulig å få med mye detaljer, slik som vist på bildet av denne scratchbygde verkstedvogna.

fredag 15. januar 2010

Månedens bilde - januar 2010


Her er lokomotivet Lilly på Syttermyrbanen (600mm). Lokomotivet er i Spor 1, og sporet er håndbygget H0-spor. Modell og foto : Styrkar Braathen.