AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!tirsdag 6. mai 2008

Månedens bilde - Mai 2008

Grimstadbanens innleide lok av type 20 er en skikkelig arbeidshest og blir brukt i mange av godstogene på banen. Her er maskinen avbildet på Lia-sletta med et lite godstog med en tom L-vogn først i vognslerka.