AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 17. februar 2014

Ny vogn fra Steinar Jeppestøl

Dette er Steinar Jeppestøls seneste bygg; 2. klasse post- og reisegodsvogn BDFO2-7 som kom til Arendalsbanen i 1935. Vognen er satt i trafikk på Steinars Sjuskogbanen. Foto: Steinar Jeppestøl

mandag 10. februar 2014

Arendal stasjon, midt på 1960-tallet

Medlemmenes hjemmeanlegg: Halvor Sannæs bygger et nytt anlegg der modellen av Arendal stasjon er sentrum. Anlegget har delvis fremo-tilpasning slik at m.a. denne stasjonen kan tas ut og benyttes i fremo-sammenheng. Det rullende materiellet er Arendal-Nelaugbanen på 19060-tallet- Foto: Halvor