AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!fredag 1. desember 2006

Månedens bilde - Desember 2006

Distriktslegen på Sjuskogen Dr. Nilssen er den stolte eier av en gammel 1941 modell Studebaker Coupe som han passer svært godt på. Her er han avbildet sittende i sin bil på Elgsjøen stasjon på en gang mot slutten av 50-tallet.