AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 1. mai 2006

Månedens bilde - Mai 2006


Frem til 1965 produserte Søftestad Gruber ovenfor Treungen store mengder jernmalm. Transporten av denne malmen gikk med jernbane til Arendal hvor den så ble skipet ut fortrinnsvis til Tyskland.

Malmen ble fraktet i såkalte "tobber" og lastet opp på T3-vogner med påmonterte trerammer.

AMJK's medlemmer holder nå på å lage en rekke av disse vognene for å kunne gjenskape malmtogene i sin helhet slik de fremstod på begynnelsen av 60-tallet.