AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 8. desember 2014

Klubbmøter

Klubben har hatt ubudne gjester som har forsynt seg grovt av granskagen ved sporet.

Drastiske mottiltak har ikke hatt suksess
 Styrkars seneste kreasjon: Pølsekiosk. Frode har tatt på seg pølseproduksjon i skala 1:87

Frode Wahl kjører tog.

søndag 30. november 2014

KLubbmøte hver onsdag

Hver onsdag samles klubbens medlemmer til sosialt samvær med finlodding og andre spesialiteter.

Ikke munken Rasputin, men Steinar Jeppestøl i intens konsentrasjon

Frode Wahl, den evige rørosing


Nils - Arild digitaliserer en antikk krokodille. Forenings Märklin-fraksjon.
Foto: Hans H

torsdag 27. november 2014

Mer fra Sjuskogbanen

Her er et par bilder til fra Steinar Jeppestøls hjemmeanlegg. NSBs damplok nr 213 type 18 c tas ut av lokstallen på Nes for å settes inn i dagens dont med persontog. Modellen er bygget av Steinar.

onsdag 26. november 2014

Fra Sjuskogbanen

Steinar Jeppestøl er mesteren bak disse personvognene som til daglig trafikerer Sjuskogbanen - Steinars fremragende hjemmeanlegg

mandag 15. september 2014

Høstens første fremotreff

Kristiansand modelljernbaneklubb arrangerte et vellykket treff i Vennesla helga 5 - 7. september. Amjk var representert med Nils Arild Henriksen, Halvor Sannæs og Styrkar Bråthen- Fotoene her er tatt av Styrkar


Stiftelsesmøte i Amjk

20. august 2014

Etter mange års virksomhet er nå klubben offisielt stiftet og registrert som forening. Stiftelsesmøtet ble holdt på Hisøy og her ses det nyvalgte styret - fulle av entusiasme og marsipankake. Foto: Styrkar
Bråthen

lørdag 17. mai 2014

FREMO-TREFF I RENSBURG, Schleswig-Holstein.

Her var foreningen representert med en forsterket ungdomsgruppe. De har levert følgende bilder som dokumentasjon:


Foto: Nils-Arild Henriksen

tirsdag 22. april 2014

Fremo-treff i Arendal

Skifting på Arendal stasjon, godssporet til Barbu
Skifting på Hammeren glassverk og Vippa betongfabrikk
Nytt i Norge: Drive in-kino med dagforestilling.
Og en ny modul med!
Av og til var det hektisk på godsterminalen
Oversikt over anlegget
Og Tore Hjelsets Grimstad stasjon har fått ny bygning
Og Arendalsbanens Flaten stasjon var med i år.

Alle fotos: Halvor Sannæs

onsdag 9. april 2014

Fremo-treff i Arendal 28. - 30 mars 2014

Tradisjonen tro var Amjk vertskap for fremotreffet i Barbu menighetshus. Her er noen bilder fra treffet. Hovedlinjen var Sørlandsbanen med sidelinjer til Arendal og Grimstad. Fotograf var Styrkar Braathen
Modellen av Arendal stasjon er bygget av Halvor Sannæs.
Trøbart holdeplass er bygget av Styrkar Braathen. Legg merke til at alle personene på bildet har bart. Og Volvo. Kan bare være i Trøndelag.

I bakgrunnen: Roar Børte.
Trøbart .Holdeplass for Volvo-entusiaster

Grimstad stasjon er bygget av Tore Hjelset.

Lokomotivstallen på Froland stasjon er bygget av Styrkar Braathen.

mandag 17. februar 2014

Ny vogn fra Steinar Jeppestøl

Dette er Steinar Jeppestøls seneste bygg; 2. klasse post- og reisegodsvogn BDFO2-7 som kom til Arendalsbanen i 1935. Vognen er satt i trafikk på Steinars Sjuskogbanen. Foto: Steinar Jeppestøl

mandag 10. februar 2014

Arendal stasjon, midt på 1960-tallet

Medlemmenes hjemmeanlegg: Halvor Sannæs bygger et nytt anlegg der modellen av Arendal stasjon er sentrum. Anlegget har delvis fremo-tilpasning slik at m.a. denne stasjonen kan tas ut og benyttes i fremo-sammenheng. Det rullende materiellet er Arendal-Nelaugbanen på 19060-tallet- Foto: Halvor

torsdag 30. januar 2014

Togframføring på Hansholm industribaner

Klubbanlegget Hansholm industribaner er nå såpass ferdig at det kan brukes til togframføring. Fra klubbkveld 29. januar. På bildet sees klubbens ungdomsgruppe i dyp konsentrasjon. Lokstallen er skratsjbygget av Styrkar Braathen og skal flyttes til Froland stasjon.