AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!fredag 6. mars 2009

Månedens bilde - Mars 2009


Stasjonsbygningen på Rise stasjon er nå ferdig, og det har blitt en fantastisk flott bygning, med full innredning og belysning i både venterom og godshus.