AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 4. oktober 2010

Jernbaner til Hansholm

Hansholm er en liten by på sørøst-kysten av Norge. Den ligger, som navnet indikerer, på en øy adskilt fra fastlandet av et smalt sund som heter Vignolbukta. På denne øya, og i umiddelbar nærhet, har det gjennom tiden vokst opp et svært livskraftig samfunn med betydelig industri og annen virksomhet. Skipsverft, mekanisk industri, møbelfabrikk, sagbruk og cementvarefabrikk er noen av bedriftene, og en større havn som også betjener ”landet innenfor”.

Bm87.71 på vei med passasjerer fra Hansholm til Høl.
På 1920-tallet innså bedriftseierne på Hansholm at de trengte en jernbanetilknytning. NSB hadde en linje som passerte det lille stedet Høl innenfor Hansholm, men var i utgangspunktet lite villig til å forlenge banen ut til Hansholm. De lokale bedriftseierne gikk derfor sammen om å bygge Hansholm IndustriBaner (HIB) fra Høl via Kroken, Myra, over Vignolbukta til Verven og Hansholm Havn. Grunnet virksomheten i og ved Vignolbukta ble broa over denne utført some en vippebro, noe som etterhvert skapte en del hodebry for driften. Materiell til banen var i hovedsak begrenset til et par mindre lok og noen vogner for vedlikehold og drift. Gods til og fra bedriftene ble normalt fraktet på NSB-vogner eller vogner fra utenlandske jernbaneselskap.

Oversikt over HIBs jernbanenett. Hansholm med tilhørende havn til venstre, Vignolbukta med sine to bruer i midten og Myra og Kroken til høyre.
HIB blomstret utover 1920-årene, og NSB innså snart at her hadde de gått glipp an noe. NSB bestemte seg derfor for å bygge en egen linje til Hansholm by slik at de i alle fall kunne opprette persontrafikk til den voksende byen. Men siden HIB hadde bygget sin linje først og fremst for å betjene bedriftene så valgte NSB å delvis legge sin linje i en egen øvre trase med en fagverksbro over Vignolbukta og en mer direkte tilknytning til Hansholm by. HIB’s linje ble brukt fra Høl til Myra, og det ble også laget en tilknytning fra Hansholm by til Hansholm Havn.

Vignolbukta med gamlelinja over den gamle vippebroa i forkant og den nye linja med fagverksbro i bakgrunnen.

Idag betjener HIB godstrafikken i området, mens NSB har persontrafikken. Begge selskapene bruker hele linjenettet, men NSB kjører normalt på den øvre linja, og HIB på den nedre.
Når vi idag ser på bildene av Hansholm by og området rundt gir det et noe uferdig inntrykk, men det er først og fremst på grunn av de stadige endringer og tilpasninger som de aktive bedriftene i Hansholm gjør for å være konkurransedyktige i dagens marked. Jernbanen som knytter Hansholm til omverdenen er fortsatt en viktig del av dette, og må tilpasse seg nye tider.

Skifting på Myra.
Ugresset vokser vilt i enden av sporet til betongstøperiet.
Steinar Jeppestøl er lokfører for godstoget på nylinja fra Hansholm.