AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!søndag 21. mars 2010

Fremotreff - Arendal 2010

Arendalstreffet har etterhvert blitt en tradisjon, og det var i år 10.gang vi i AMJK arrangerte Fremotreff for trafikkspillinteresserte MJ'ere. I år var vi ca. 40 deltakere som hygget oss og kjørte tog hele helgen. Anlegget bestod av en hovedlinje mellom to oppstillingsstasjoner og tre forskjellige sidebaner. Hovedlinja bestod av stasjonene, Skuggevik, Skillerud, Tremetsrud, Nelaug, Vallekilen, Paalsrud og Centralstasjonen. Ut fra Nelaug gikk en sidelinje bestående av : Bøylestad, Rise, Froland og Solåsen. Ut i fra Rise gikk det en ny sidebane til Grimstad via, Gaukaas. Gaukaas var i sin tur utgangspunktet for den smalsporede privatbanen Fyresdalsbanen som gikk opp til Sundet stasjon.

Oppstillingsstasjonen "Centralstasjonen" representerer en større endestasjon på hovedlinja.

Christer som Txp på Rise mens Roar og Jan Petter diskuterer skiftebevegelser i bakgrunnen. Svein Sando (Txp Gaukaas) følger med.

 Stillverksoperatøren på Nelaug i et sjeldent rolig øyeblikk. Nelaug var til tide svært travel.

På Gaukaas stasjon er det stort sett alltid rolig.

Gaukaas fra en annen vinkel med FBs første og eneste motorvogn.

Litt av den smalsporede linja mellom Gaukaas og Sundet.


Grimstad var endestasjon på den ene sidelinja og ble operert av en privatbane kalt GFB (Grimstad Frolandsbanen). GFB har bakgrunn i det virkeligheten, da det var et privat selskap med dette navn som anla banen til Grimstad i 1907. GFB har tydeligvis overlevd inn på 60-tallet.

GFB hadde 3 egne lokomotiver i drift på treffet. Her er skiftemaskinen på Grimstad GFB nr.7. Maskinen ble også brukt i kipptogene mellom Grimstad og Gaukaas/Våje Sag.

Froland stasjon hadde sin debut på dette treffet.

Txp Rise i munter passiar med en eller på Gaukaas.

 Litt av linja mellom Rise og Froland.

mandag 15. mars 2010

Månedens bilde - mars 2010Oversiktsbilde over stasjonsområdet på Grimstad stasjon. GFBs egen skiftetraktor nr.7 er midt i bildet.  Modell og foto: Tore Hjellset