AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 15. mars 2010

Månedens bilde - mars 2010Oversiktsbilde over stasjonsområdet på Grimstad stasjon. GFBs egen skiftetraktor nr.7 er midt i bildet.  Modell og foto: Tore Hjellset

Ingen kommentarer: