AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 3. desember 2012

AMJK på Arendal bibliotek

Det har så smått begynt å bli en tradisjon av AMJK stiller ut et lite anlegg på Arendal Bibliotek i forbindelse med deres arrangement (litterært julebord). Også i år var vi på plass med et lite Fremo-anlegg bestående av Kniben (oppstilling), Gaukaas, Rise stasjon samt diverse strekningsmoduler. Det var en hyggelig dag med mange fascinerte og interesserte tilskuere.

Kniben oppstillingsstasjon. Her klargjøres togstammer før de sendes inn på anlegget.

 Halvparten av anlegget.

Flyfoto av Kniben.

 Gaukaas stasjon med en BM87 motorvogn. Gx'en henger på slep.

Oversiktsbilde av årets anlegg.