AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!onsdag 16. november 2011

Halvor - 60 år!

På torsdag i forrige uke fylte vår alles kjære Halvor Sannæs 60 år. I den forbindelse var den harde kjerne i AMJK invitert på gebursdagskalas på lørdag. I et par hektiske uke på forhånd hadde medlemmer fra klubben i all hemmelighet laget en helt spesiell modul i gave til Halvor, og denne ble avduket på festen. Flere bilder av denne kommer sikkert senere.

Foto : Helge Sannæstirsdag 15. november 2011

Invitasjon til Fremo-treff i Arendal 16.-18. mars 2012


For tolvte gang har Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK) gleden av å innby til FREMO-treff i Arendal. Stedet er igjen Barbu Menighetshus hvor vi har vært tidligere om årene. Her har vi en sal på rundt 200 m2 til rådighet, samt tilhørende kjøkken og peisestue.

Tema og epoke
Tema for anlegget blir som vanlig en hovedbane (Sørlandsbanen?) med flere sidebaner. Arendal – Treungen-banen med kryssingen av Sørlandsbanen på Nelaug vil sannsynligvis være en del av dette, men vi ser gjerne noen nye moduler som kan skape nye utfordringer på anlegget. Så får vi se hvilke moduler vi har til rådighet når treffet nærmer seg.
Vi kommer til å fokusere på epoken 1960 – 1970, og ønsker at rullende materiell som brukes fortrinnsvis skal reflektere denne tidsperioden.

Tidsramme for treffet
Treffet starter med opprigging av anlegget fredag formiddag. Vi håper at alle som skal delta med moduler har mulighet til å komme så tidlig som mulig denne fredagen, slik at vi kan ha anlegget kjøreklart i løpet av kvelden.
Lørdag morgen starter vi klokken 09:00 med første kjøresesjon, og så får vi se hvor mange ”modelldager” vi klarer å gjennomføre fram til søndag klokken 14:00.

Påmelding
Påmelding skjer direkte til Tore Hjellset, AMJK på email post(a)autoclassic.no . Tore’s telefonnummer er 415 44620. Fristen for påmelding av moduler og rullende materiell er satt til 14. januar 2010, mens påmelding for deltakere uten moduler og materiell må skje innen 25. februar 2010. Grunnet plassbegrensinger er det mulig at vi må sette et tak på antall deltakere på treffet. 

Moduler og materiell
Ved påmelding av nye moduler må en målskisse vedlegges. Moduler som har vært brukt i Arendal ved tidligere anledninger er sannsynligvis allerede registrert. For moduler med sidespor, stasjoner osv. må vi ha en kort beskrivelse av sporenes funksjon slik at det er mulig å planlegge godstrafikken på anlegget. Vi ønsker også en kort kommentar til modulenes utseende, dvs. i hvilken grad landskapet er ”ferdig”.
Informasjon om påmeldte moduler sendes Tore på email.
Vi er spesielt interessert i å få med flere strekningsmoduler, både rette og kurver, og vil foretrekke moduler som har et rimelig ferdig utseende.
Materiell som skal brukes må ha trådkobbel. Det er viktig at funksjonen til trådkobbelet er sjekket før treffet, slik at vi kan unngå driftsproblemer. Faste vognstammer kan ha andre typer kobbel internt, men må ha trådkobbel på begge endene.
Alt rullende materiell skal i utgangspunktet være utstyrt med hjul tilsvarende RP25.
Alle lok må ha DCC-kompatibel dekoder. Lok skal fortrinnsvis være forberedt med adresse i henhold til FREMO-Norge’s nummerserie. Kontakt Halvor for tildeling av adresse. Dersom du har FRED så ta også med den (de). 

Mat og overnatting
Som vanlig vil vi sørge for tørrmat og drikke under treffet. For å dekke utgifter vil vi kreve inn et beløp fra hver av treffdeltakerne, kr. 300 for FREMO-medlemmer og kr. 400 for ikke-medlemmer. Felles bespisning på lørdag kveld er inkludert. Beløpet betales på forhånd til angitt konto. Informasjon om dette vil bli sendt direkte til de påmeldte. 

Det er mulig å overnatte i lokalene vi bruker. Gi beskjed ved påmeldingen om du trenger overnatting. For øvrig finnes flere hoteller i Arendal, se www.arendal.com .
Vi håper at du har mulighet til å ta turen til Arendal denne helga i mars. Vi satser på at vi nok en gang kan ha en trivelig helg med mye moro rundt modelljernbane, og gleder oss til å se deg her i Arendal!

Hilsen AMJK v/ Tore Hjellset

søndag 29. mai 2011

Fremotreff Arendal 2011

Her kommer endelig noen bilder fra Fremo-treffet AMJK arrangerte for et par måneder siden.

Link til bilder (åpnes i eget vindu)mandag 23. mai 2011

Månedens bilde - Mai 2011


Det er tidlig morgen i Grimstad, og motorvogn BM87.71 er klar for dagens første persontog til Rise.

mandag 11. april 2011

Månedens bilde - April 2011

Et Di2 diesellokomotiv på Froland stasjon på vei nedover mot Arendal