AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!torsdag 3. juli 2008

Sagemøte

Halvor og undertegnede benyttet det flotte været i dag til å få saget til materialer til 4 nye smalsporsmoduler vi skal bygge nå utover høsten. Modulene er tiltenkt til vårt prosjekt med å skape Fyresdalsbanen - en bane som i virkeligheten ikke kom lenger enn planleggingsstadiet, men som ville ha gått ut fra Arendal-Treungenbanen. Mer om denne banen kommer nok etterhvert.
Avansert planlegging av strekningsmoduler.

Halvor holder på å lage Sundet stasjon, som i virkeligheten ville ha ligget i nærheten av Haugsjåsund. Her er det, som vi ser på bildet, en ypperlig plass fra naturens side til å tippe tømmer som kommer fra Kilegrend (banens endepunkt) ned i elva for videre fløting ned mot Arendal og Rykene.

I og med at Fyresdalsbanen er en privatbane, står vi ganske fritt når det gjelder rullende materiell, men bestreber oss på å holde en litt streng linje på at det skal være sannsynlig at materiellet kunne ha vært i bruk i Norge. Her er FB's første og eneste motorvogn som for tiden er under bygging hos Sannæs motorvognmakeri. Utgangspunktet er et byggesett fra Weinert.