AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 1. april 2024

                         Foto: Styrkar Braathen - Fra treffet i 2023


ARENDALSTREFFET 2025
27 - 30 MARS

For 21ste gang har Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK) gleden av å invitere til FREMO-treff i Arendal. Stedet blir også denne gang, Nedeneshallen.
Også denne gang vil det bli satt en øvre grense for antall deltakere.

Temaet for treffet er en hovedbane i Norge, med sidebaner.
Tradisjonen tro holder vi oss til perioden mellom 1960 - 1970, og som vanlig legges det opp til å kjøre med tidsriktig materiell. 

Dette er kun en interessevekker, slik at dagene kan plottes inn.
Påmelding vil bli annonsert i løpet av høsten, antatt i utgangen av oktober.
Det er kun påmelding via en lenke som da blir presentert, som vil være gyldig påmeldingsmåte.

Når det gjelder behovet for moduler, vil vi komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.
Vi vil jobbe for å få til hotellavtaler. Mer informasjon om dette kommer når påmelding blir annonsert.
Vi gleder oss til nok en gang å invitere til flotte FREMO-dager.
-AMJK-
 


fredag 15. mars 2024

 

STEINAR JEPPESTØL

19.03.45 – 10.03.24


Arendal Modelljernbaneklubb har mistet et av sine tidligste og mest aktive medlemmer da Steinar Jeppestøl gikk bort søndag 10. mars 2024. Han hadde vært syk en tid, og kreften viste seg å være vanskelig å hanskes med. Flere av oss i klubben hadde telefonisk kontakt med Steinar fram til få dager før han døde, og selv om vi skjønte at han var dårlig så var det et sjokk for alle da dødsbudskapet kom.

Steinar var med på å starte AMJK i 1991, og var en pådriver for bygging av anlegg og modeller gjennom alle år. Han var et spesielt god modellbygger, og hadde et godt øye for landskap og farger.

Steinars far jobbet på jernbanen, og Steinar vokste opp på Nelaug og Neslandsvatn stasjoner. Dette var med på å prege hans vide interesse for jernbane, både i stor og liten skala. Han hadde en dyp kjennskap til teknikken, og tok utdannelse som maskiningeniør. Dette ga ham en bakgrunn og evner som ble benyttet til planlegging og bygging av eget anlegg, og ikke minst en lang rekke modeller av lokomotiver og vogner gjennom årene. Hans tekniske tegninger ble brukt som underlag for byggesett og planer som mange i MJ-miljøet har hatt stor glede av. Ikke minst har hans sporplaner for stasjonene på Arendal-Treungenbanen i boken «Togbytte på Nelaug» vært viktige for byggingen av modellene av stasjoner på denne banen som vi i AMJK har laget gjennom årene.

Steinar var aktiv i AMJK med bygging av modeller og anlegg, og mange av oss har hatt stor glede av Steinars dype kunnskap om virkelig jernbane og hvordan dette kunne gjenskapes i detaljerte modeller. Han var raus til å dele både kunnskap og fysiske modeller med oss andre, og det er ikke få «messingplater med hull i» han har delt med oss andre som hadde lyst til å forsøke oss på messing-loddingens kunst.

Allerede ved starten av AMJK i 1991 foreslo Steinar å se nærmere på modulbygging etter FREMO (Freundeskreis Europäischer Modellbahner) sine standarder. Andre løsninger ble valgt den gang, men 7-8 år senere ble dette en realitet, og AMJK-medlemmer begynte å bygge moduler og drive trafikk etter FREMO’s prinsipper. Steinar var aktivt med i dette arbeidet, og deltok på mange FREMO-treff i inn og utland.

Steinar hadde sterke meninger om hvordan en modelljernbane skulle drives, og gjennomførte dette til fulle på sitt strålende hjemmeanlegg «Sjuskogbanen». Han var også en viktig samtalepartner når vi planla FREMO-treff i Arendal, med sterke meninger om materiell som skulle brukes og togenes gang. Det var aldri tvil om hva Steinar mente om de forslag som kom på bordet, men han var uansett alltid lojal mot de avgjørelser som ble tatt.

Steinar hadde et herlig og lunt humør, og han varbehagelig å være sammen med. Selv når ting ikke helt gikk hans vei, som for eksempel da en egenbygget lokstall ble knust i hjørnet av en sofa, så evnet han å se det positive og være løsningsorientert på en god måte.

Steinar er et medlem av AMJK som vi vil savne, og vi lyser fred over Steinar Jeppestøls minne.

-H.S-

tirsdag 4. juli 2023


Vi tar steget!

I forrige innlegg ble tanker om et nytt fastanlegg i klubben skissert. Nå tar vi steget!
Halvors skisse har fått mange versjoner, men hovedideen ligger fast så formen og størrelsen blir som skissert. Noen justeringer underveis må påregnes. 
I starten av mai var vi godt i gang med rivning av eksisterende anleggsdeler. Listverk og kryssfinerplater ble kjøpt inn. 
Vi fant fort ut at det var omtrent umulig å gjenbruke de gamle sporene. Men vi klarte å redde de fleste sporvekslerene. Vi hadde kun noen få Tortoiser i bruk. Disse ble også tatt godt vare på.  
Selv om vi ikke har vanlige klubbkvelder i perioden fra slutten av juni til midten av august, så betyr ikke det at det er stillstand i tilrigging av nytt anlegg. Så når lengselen etter fornuftig MJ-arbeid melder seg, så stiller fort noen ivrige medlemmer til dugnad 😀

Nedenfor finner dere noen bilder fra prosessen i perioden mai til ut juni måned.
Oppdatering kommer når vi er kommet noe lenger i arbeidet 😀
Vi ønsker alle en god MJ-sommer 🌞

Foto om ikke annet er nevnt: Øistein EriksenRivingen er startet.

Rivingen er startet, del 2.


Som vanlig: 1 jobber, 4 bidrar med råd.

Detaljstudie på nennsom fjerning av veksel.

Kontrollanter på plass.9 mai, første skrue settes av Ole.
Foto: Halvor Sannæs


Nøyaktighet kreves 😀

"L-list" tilpasses.

Viktig å få vegglisten i vater i riktig høyde.
       

Det holdes og siktes.

God fremgang noteres.

Tverrlekter tilpasses.

Viktig med god kontroll på høyder.

Tom ivrig i gang med rensing av veksler...

.. sammen med Arnulf. God stemning!

Styrkar i full gang med tilpassing av
skinneunderlag.

Det brukes 5 mm. lyddempende matter fra IKEA.
De heter "NIVÅ"

Stadig noe som må flyttes på.

Espen og Nils-Arild i dyp konsentrasjon.

Nivå to er påbegynt, sees til høyre i bildet.mandag 10. april 2023

AMJK – NOEN TANKER ETTER TREFFET.


        Oppsetting er snart unnagjort. Foto: Øistein Eriksen

Vi er kommet til april måned, og det er en måned siden vi dro i gang Arendals-treffet nr. 20. Som kjent gjør ikke et slikt treff seg selv. Det er mye forarbeid og planlegging. I årets treff dominerte nok moduler merket AMJK eller A-XXXX, som er private moduler med «hjemmehavn» i AMJK. Med smått og stort så hadde vi aktivt 78 moduler av totalt 180, og da er stasjonene regnet som en modul. Vi hadde totalt 17 stasjoner/holdeplasser fra AMJK i bruk. Så totalt var vel vår andel omtrent halvparten eller mer, av det samlede antallet moduler på treffet.

                             Fra innerst i kroken med god oversikt over et midlertidig kaos.                                                       Foto: Halvor Sannæs

Det er også mye rydding etterpå. Ikke bare på siste treffdag, men også med å få fikset og plassert modulene tilbake i vårt klubblokale. Til nå har «lagerdelen» av klubblokalet vært det dominerende. Det har medført at vi har hatt mindre mulighet for et kjørbart anlegg i lokalet. Vi må også være ærlige å si at organisering av et treff sliter en god del på klubbmiljøet.

Så, etter treffet «stakk vi fingeren i jorden» og foretok en aldri så liten analyse. Vi spurte oss selv om hva vi ønsket videre. Ingen tvil, AMJK er sterkt knyttet til FREMO-miljøet, og vi har til dels ekstremt med moduler. FREMO vil fremdeles være en sterk drivkraft i klubben, særlig med tanke på å være sosial med andre FREMOister. Men, vi ønsker også et sterkere miljø i klubben, ikke minst for å kunne rekruttere flere her lokalt til vår kjære hobby. Vi har derfor besluttet å pensjonere en eksisterende fast anleggsdel som har vært i bruk siden 2009, til fordel for noe nytt, større og mer kjørbart. Ingenting er foreløpig helt avgjort, og vi vil bruke noe tid fremover på å komme frem til gode løsninger. Nedenstående skisse laget av Halvor er kun en ide-skisse for å kunne vise en mulig arealdisponering. 

        Ideskisse: Halvor Sannæs


Vår største utfordring til enhver tid, er passende lokaler. Dagens lokale er ikke optimalt så lenge det både skal være klubblokale og lager. Et større lokale hadde vært ønskelig, men det blir fort for kostbart. En tilfeldig samtale med huseier brakte en mulig løsning på banen. Et mindre naborom på samme etasjeplan viste seg nå å være ledig. Rommet er i underkant av 7,5 kvm. Ikke stort, men stort nok til å huse en god del av modulene. Vi kan her plassere de moduler/stasjoner, som kun vil bli brukt på treff. Dette gjør at vi kan se frem mot et klubblokale med en god mulighet for et bra og kjørbart anlegg. Et klubblokale som vil kunne bli trivelig for alle og som også vil kunne huse et lite område for jobbing på materiell og moduler, uten alltid å måtte okkupere kaffe-bordet.

Vi kommer tilbake med oppdatering når vi har fått planlagt noe mer.

Hilsen gjengen i AMJK.