AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 1. januar 2007

Månedens bilde - Januar 2007

Loktype 18c nummer 226

Forbildet ble bygget av Hamar Jernstøberi og Mek. Værksted i 1911 som byggenr. 62. Tvillinglok. med overheter. Loket kom til Kristiansand distrikt fra Hamar vinteren 1964. Loket ble først brukt på Kragerøbanen, og kom til Arendal våren 1964. Det ble i Arendal til utrangering i 1968.

Modellen er bygget av Steinar Jeppestøl.