AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!søndag 5. juni 2005

Om oss

Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK) ble stiftet i 1991. Etter flere år med bygging av et stort fastanlegg ble vi tvunget å flytte fra våre lokaler. Vi begynte derfor i felleskap som de første i Norge å bygge såkalte Fremo-moduler etter en tysk modulstandard med et enkelt standardisert grensesnitt. Med disse kunne vi lett bygge vårt nye anlegg i seksjoner slik at vi kunne unngå problemet med de nå manglende klubblokalene og attpåtil ta dem med og sette dem opp sammen med andres moduler. Forbildet for disse modulene har vi funnet rett utenfor stuedøren, nemlig Arendal- Treungenbanen. Modulene bygges enkeltvis og gjerne hjemme hos det enkelte medlem, men vi har også et stort fellesprosjekt som er byggingen av Nelaug stasjon.

Flere av medlemmene har også hjemmeanlegg av vidt forskjellig karakter som er under bygging. Vi vil etterhvert forsøke å presentere noen av disse samt de forskjellige modulene som den enkelte har bygget.