AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!fredag 1. desember 2006

Månedens bilde - Desember 2006

Distriktslegen på Sjuskogen Dr. Nilssen er den stolte eier av en gammel 1941 modell Studebaker Coupe som han passer svært godt på. Her er han avbildet sittende i sin bil på Elgsjøen stasjon på en gang mot slutten av 50-tallet.

fredag 1. september 2006

Månedens bilde - September 2006

Damene med klesvasken er helt uåpvirket av godstoget som braser forbi i bakgrunnen. Scenen er hentet fra hjemmeanlegget til Hans Hendriksen.

tirsdag 1. august 2006

Månedens bilde - August 2006

Di3-611 med godstog hjemme hos Hans Hendriksen.

mandag 1. mai 2006

Månedens bilde - Mai 2006


Frem til 1965 produserte Søftestad Gruber ovenfor Treungen store mengder jernmalm. Transporten av denne malmen gikk med jernbane til Arendal hvor den så ble skipet ut fortrinnsvis til Tyskland.

Malmen ble fraktet i såkalte "tobber" og lastet opp på T3-vogner med påmonterte trerammer.

AMJK's medlemmer holder nå på å lage en rekke av disse vognene for å kunne gjenskape malmtogene i sin helhet slik de fremstod på begynnelsen av 60-tallet.

søndag 16. april 2006

Månedens bilde - April 2006

Skd206-44 i skifting på Grimstad stasjon.