AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 10. februar 2014

Arendal stasjon, midt på 1960-tallet

Medlemmenes hjemmeanlegg: Halvor Sannæs bygger et nytt anlegg der modellen av Arendal stasjon er sentrum. Anlegget har delvis fremo-tilpasning slik at m.a. denne stasjonen kan tas ut og benyttes i fremo-sammenheng. Det rullende materiellet er Arendal-Nelaugbanen på 19060-tallet- Foto: Halvor

Ingen kommentarer: