AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!torsdag 30. januar 2014

Togframføring på Hansholm industribaner

Klubbanlegget Hansholm industribaner er nå såpass ferdig at det kan brukes til togframføring. Fra klubbkveld 29. januar. På bildet sees klubbens ungdomsgruppe i dyp konsentrasjon. Lokstallen er skratsjbygget av Styrkar Braathen og skal flyttes til Froland stasjon.Ingen kommentarer: