AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!mandag 10. april 2023

AMJK – NOEN TANKER ETTER TREFFET.


        Oppsetting er snart unnagjort. Foto: Øistein Eriksen

Vi er kommet til april måned, og det er en måned siden vi dro i gang Arendals-treffet nr. 20. Som kjent gjør ikke et slikt treff seg selv. Det er mye forarbeid og planlegging. I årets treff dominerte nok moduler merket AMJK eller A-XXXX, som er private moduler med «hjemmehavn» i AMJK. Med smått og stort så hadde vi aktivt 78 moduler av totalt 180, og da er stasjonene regnet som en modul. Vi hadde totalt 17 stasjoner/holdeplasser fra AMJK i bruk. Så totalt var vel vår andel omtrent halvparten eller mer, av det samlede antallet moduler på treffet.

                             Fra innerst i kroken med god oversikt over et midlertidig kaos.                                                       Foto: Halvor Sannæs

Det er også mye rydding etterpå. Ikke bare på siste treffdag, men også med å få fikset og plassert modulene tilbake i vårt klubblokale. Til nå har «lagerdelen» av klubblokalet vært det dominerende. Det har medført at vi har hatt mindre mulighet for et kjørbart anlegg i lokalet. Vi må også være ærlige å si at organisering av et treff sliter en god del på klubbmiljøet.

Så, etter treffet «stakk vi fingeren i jorden» og foretok en aldri så liten analyse. Vi spurte oss selv om hva vi ønsket videre. Ingen tvil, AMJK er sterkt knyttet til FREMO-miljøet, og vi har til dels ekstremt med moduler. FREMO vil fremdeles være en sterk drivkraft i klubben, særlig med tanke på å være sosial med andre FREMOister. Men, vi ønsker også et sterkere miljø i klubben, ikke minst for å kunne rekruttere flere her lokalt til vår kjære hobby. Vi har derfor besluttet å pensjonere en eksisterende fast anleggsdel som har vært i bruk siden 2009, til fordel for noe nytt, større og mer kjørbart. Ingenting er foreløpig helt avgjort, og vi vil bruke noe tid fremover på å komme frem til gode løsninger. Nedenstående skisse laget av Halvor er kun en ide-skisse for å kunne vise en mulig arealdisponering. 

        Ideskisse: Halvor Sannæs


Vår største utfordring til enhver tid, er passende lokaler. Dagens lokale er ikke optimalt så lenge det både skal være klubblokale og lager. Et større lokale hadde vært ønskelig, men det blir fort for kostbart. En tilfeldig samtale med huseier brakte en mulig løsning på banen. Et mindre naborom på samme etasjeplan viste seg nå å være ledig. Rommet er i underkant av 7,5 kvm. Ikke stort, men stort nok til å huse en god del av modulene. Vi kan her plassere de moduler/stasjoner, som kun vil bli brukt på treff. Dette gjør at vi kan se frem mot et klubblokale med en god mulighet for et bra og kjørbart anlegg. Et klubblokale som vil kunne bli trivelig for alle og som også vil kunne huse et lite område for jobbing på materiell og moduler, uten alltid å måtte okkupere kaffe-bordet.

Vi kommer tilbake med oppdatering når vi har fått planlagt noe mer.

Hilsen gjengen i AMJK.


Ingen kommentarer: