AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!onsdag 10. mai 2017

Invitasjon til det 18. FREMO-treff i Arendal, 19-22 April 2018

Alle bilder: Styrkar Braathen


For 18. gang har vi i Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK) gleden av å innby
til FREMO-treff her i Arendal. Denne gang i samarbeid med Kristiansand MJK
Stedet er igjen Nedeneshallen hvor vi har vært de 2 siste år.
Her har vi en idrettshall på rundt 1200 m2 til rådighet, samt tilhørende kjøkken og kafe.
Bildet over viser anlegget i for treffet i 2017.

Tema og epoke
Treffet vil være i epoke III, årene 1960 til 1970 og ønsker at rullende materiell som brukes fortrinnsvis skal reflektere denne tidsperioden.
Tema for anlegget denne gang blir et «Fiktivt anlegg et sted i Norge»
Vi håper på at venner fra nabolandene også kommer slik at vi kan få grensekryssende trafikk.

Vi ser gjerne noen nye moduler som kan skape nye utfordringer på anlegget men dette må være streknings moduler.
Sist treff avslørte stort behov for strekninger, rette og svinger.

Tidsramme for treffet
Treffet starter med opprigging av anlegget Torsdag formiddag. Vi håper at alle som skal delta med moduler har mulighet til å komme så tidlig som mulig, slik at vi kan ha anlegget kjøreklart i løpet av kvelden.
Fredag morgen starter vi klokken 09:00 med første kjøresesjon, og så får vi se hvor mange ”modelldager” vi klarer å gjennomføre fram til søndag klokken 14:00.

Påmelding
Påmeldings frister og mailadresse for påmelding vil komme senere.
Basert på anleggets størrelse og basert på erfaringer fra siste års treff,
kan det være at vi dessverre må sette tak på antall deltagere.
Dersom dette blir aktuelt vil FREMO medlemmer med moduler bli prioritert.
Dette vil vi i Arendal/Kristiansand MJK komme tilbake til straks over sommeren.

Moduler og materiell
Ved påmelding av nye moduler må en målskisse vedlegges. Moduler som har vært brukt i Arendal ved tidligere anledninger er sannsynligvis allerede registrert. For moduler med sidespor, stasjoner osv. må vi ha en kort beskrivelse av sporenes funksjon slik at det er mulig å planlegge godstrafikken på anlegget. Det forventes at modulene fremstår med et minimum av ferdig landskap, dvs. gress, ballast, fjell osv.

Materiell som skal brukes må ha bøylekobbel, type Fleischmann eller OBK. Det er viktig at koplingene er sjekket før treffet, slik at vi kan unngå driftsproblemer. Faste vognstammer kan ha andre typer kobbel internt, men må ha bøylekobbel på begge endene.
Alt rullende materiell skal i utgangspunktet være utstyrt med hjul med
«Back to Back» mål på 14,5 mm, fortrinnsvis RP25 hjul.

Alle lok må ha DCC-kompatibel dekoder. Lok skal fortrinnsvis være forberedt med adresse i henhold til nummerserier fastlagt av FREMO-Norge. Kontakt din lokale «loknummerforvalter»  for tildeling av adresse. Ta også med tilhørende FRED.

Mat, treffavgift og overnatting.
Dette vil det komme informasjon om senere.
 

For øvrig er dette treffet lagt inn og søkt om i FREMO kalenderen på FREMO sin internationale hjemmeside.
Nærmere opplysninger og mere informasjon vil etter hvert komme både på FREMO siden og her på vår hjemmeside.


Bjørgen stasjon, bygget av Styrkar Braathen
BM 88 på Eiker stasjon på vei til "Sørlandet"


Isaker stasjon på sidebane "Skaarerbanen"