AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!onsdag 15. oktober 2014

Arendalstreffet 2015

Invitasjon til det 15. FREMO-treff i Arendal, 13. - 15. mars 2015


For femtende gang har Arendal Modelljernbaneklubb (AMJK) gleden av å innby til FREMO-treff i Arendal. Stedet er igjen Barbu Menighetshus hvor vi har vært tidligere om årene. Her har vi en sal på rundt 200 m2 til rådighet, samt tilhørende kjøkken og peisestue.

Tema og epoke

Tema for anlegget blir som vanlig en hovedbane (Sørlandsbanen?) med flere sidebaner. Deler av Arendal – Treungen-banen og Sørlandsbanen vil sannsynligvis være en del av dette, men vi ser gjerne noen nye moduler som kan skape nye utfordringer på anlegget. Så får vi se hvilke moduler vi har til rådighet når treffet nærmer seg.
Vi kommer til å fokusere på epoken 1960 – 1970, og ønsker at rullende materiell som brukes fortrinnsvis skal reflektere denne tidsperioden.

Tidsramme for treffet

Treffet starter med opprigging av anlegget fredag formiddag. Vi håper at alle som skal delta med moduler har mulighet til å komme så tidlig som mulig denne fredagen, slik at vi kan ha anlegget kjøreklart i løpet av kvelden.
Lørdag morgen starter vi klokken 09:00 med første kjøresesjon, og så får vi se hvor mange ”modelldager” vi klarer å gjennomføre fram til søndag klokken 14:00.

Påmelding

Påmelding skjer direkte til Halvor Sannæs, AMJK på email hasannas(a)broadpark.no. Halvor’s telefonnummer er (+47)911 77667. Fristen for påmelding av moduler og rullende materiell er satt til 15. januar 2015, mens påmelding for deltakere uten moduler og materiell må skje innen 15. februar 2015. Grunnet plassbegrensinger er det mulig at vi må sette et tak på antall deltakere på treffet.

Moduler og materiell

Ved påmelding av nye moduler må en målskisse vedlegges. Moduler som har vært brukt i Arendal ved tidligere anledninger er sannsynligvis allerede registrert. For moduler med sidespor, stasjoner osv. må vi ha en kort beskrivelse av sporenes funksjon slik at det er mulig å planlegge godstrafikken på anlegget. Det forventes at modulene fremstår med et minimum av ferdig landskap, dvs. gress, ballast, fjell osv.
Informasjon om påmeldte moduler sendes Halvor på email.
Materiell som skal brukes må ha bøylekobbel, type Fleischmann eller OBK. Det er viktig at koplingene er sjekket før treffet, slik at vi kan unngå driftsproblemer. Faste vognstammer kan ha andre typer kobbel internt, men må ha bøylekobbel på begge endene.
Alt rullende materiell skal i utgangspunktet være utstyrt med hjul tilsvarende RP25.
Alle lok må ha DCC-kompatibel dekoder. Lok skal fortrinnsvis være forberedt med adresse i henhold til nummerserier fastlagt av FREMO-Norge. Kontakt din lokale «loknummerforvalter»  for tildeling av adresse. Ta også med tilhørende FRED.

Mat og overnatting

Som vanlig vil vi sørge for tørrmat og drikke under treffet. For å dekke utgifter vil vi kreve inn et beløp fra hver av treffdeltakerne, kr. 300 for FREMO-medlemmer og kr. 450 for ikke-medlemmer. Felles bespisning på lørdag kveld er inkludert.
Beløpet betales på forhånd til angitt konto. Informasjon om dette vil bli sendt direkte til de påmeldte.

Det er mulig å overnatte i lokalene vi bruker. Gi beskjed ved påmeldingen om du trenger overnatting. Mange deltakere bruker å bo på Arendal Maritime Hotell:            http://www.arendalmaritime.no/. For øvrig finnes flere hoteller i Arendal, se www.arendal.com .
Vi håper at du har mulighet til å ta turen til Arendal denne helga i mars. Vi satser på at vi nok en gang kan ha en trivelig helg med mye moro rundt modelljernbane, og gleder oss til å se deg her i Arendal!
Hilsen AMJK