AMJK

Arendal MJ-klubb (AMJK) består av en liten gruppe modelljernbaneinteresserte i Arendals-regionen. Vi har en felles interesse for de jernbanestrekningene som eksisterer og eksisterte i vårt nærområde, og vi forsøker også å gjenskape disse i modell, både hver for oss og i fellesskap. På denne websiden vil vi presentere bilder fra våre moduler og fra våre forskjellige hjemmeanlegg. Vi ønsker deg velkommen inn!tirsdag 25. november 2008

Kjørekveld på Sjuskogbanen!

Steinar Jeppestøls anlegg Sjuskogbanen (SjB), er det eneste hjemmeanlegget i klubben som er såpass ferdig at det kan benyttes til skikkelig kjøring, eller "operation" som det heter på nynorsk. Forrige uke ble første planmessige kjøresesjon avholdt med Jeppestøl og 3 andre medlemmer som arbeidsstokk. Vi har alle vært med på mange kjøresesjoner på diverse Fremotreff, men det var interessant å gjøre det i en litt mindre skala på et hjemmeanlegg! Dette må vi nok gjenta snart.

Sjefen selv, Steinar Jeppestøl, ved Styggberget stasjon.

Arnulf med persontog fra Styggberget på vei inn på Nes stasjon.

Tore rangerer opp et godstog på Sjuskogen.

18c nr. 245 rygger inn til vanntårnet på Sjuskogen for å fylle vann. 18c nr.226 skimtes såvidt i høyre billedkant.

Ingen kommentarer: